Καινούργιο προστατευτικό για το επίσης νέο στρώμα- ευγενική χορηγία της Περιφέρειας -αλλά και κατασκευή νέας βαλβίδας έχει πλέον ο χώρος του άλματος επί κοντώ ώστε να αυξηθεί στον μέγιστο βαθμό η ασφάλεια του δημοφιλούς αγωνίσματος. Παράλληλα,τοποθετήθηκαν και νέες καλύπτρες στα  σκάματα των αλμάτων σε μήκος ώστε να προστατευθούν και εν όψει του επερχόμενου χειμώνα.   Continue Reading