Παρεμβάσεις αποκατάστασης της μόνωσης του δώματος πάνω από το κλειστό γυμναστήριο ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες με ίδιους πόρους του ΕΑΚ Χανίων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την μόνωση των αρμών διαστολής με την αφαίρεση της παλαιάς και τοποθέτηση νέας ώστε να αποφευχθείη εισροή υδάτων στους χώρους του κλειστού γυμναστηρίου. Παράλληλα, σε κάποια σημεία θα γίνει επιδιόρθωση και Continue Reading