Με το ΕΑΚ, εποπτευόμενο από την ΓΓΑ,  να αναλαμβάνει την χρηματοδότηση της υλοποίησης των δράσεων/εργασιών και της “Μελέτης αποκατάστασης”, το Πολυτεχνείο μέσω των Τεχνικών του υπηρεσιών να  εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες εντός του επόμενου εξαμήνου και το Υφυπουργείο Αθλητισμού να στηρίζει με την εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων  μια από τις σημαντικότερες αθλητικές υποδομές όχι μόνο Continue Reading