Close

Σημεία συνέντευξης τύπου ΕΑΚ Χανίων – Απολογισμός 2020/Ευεργετικές προοπτικές 2021

 «Aπολογισμός έργων και εργασιών του Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ για το απερχόμενο έτος 2020, καθώς και οι ευεργετικές προοπτικές τους.»

 Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά σε όλους!

Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην συνέντευξη τύπου με αφορμή τον απολογισμό έργων και εργασιών του Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ για το απερχόμενο έτος 2020, καθώς και τις ευεργετικές προοπτικές τους.

Θεωρήσαμε αναγκαίο να σας διατυπώσουμε απ’ ευθείας τα επίμαχα έργα και τις προοπτικές τους

Αναλυτικότερα σας δηλώνουμε ότι, αποτελούν σε εξέλιξη:

1) Η ενεργειακή αναβάθμιση των πυλώνων φωτισμού του σταδίου Χανίων, όπου από την 21η/1/2021 θα πραγματοποιείται η κατάθεση προσφορών, ενώ την 1η/2/2021 θα γίνει η αποσφράγισή τους.

2) Η κατασκευή του προθερμαντηρίου, όπου από την 19η/1/2021 θα πραγματοποιείται η κατάθεση προσφορών, ενώ την 25η/1/2021 θα διενεργηθεί η αποσφράγισή τους.

3) Στο κολυμβητήριο έχει προγραμματιστεί η αποκοπή και αποκομιδή στεγάστρων των κολυμβητικών δεξαμενών 12,5μ. και 25μ., η εγκατάσταση φωτισμού και η διενέργεια συντήρησης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Επιπλέον σας είναι γνωστό ότι, για το προαναφερόμενο έργο έχει περάσει η χρονική περίοδος των ενστάσεων των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού και επίκειται η υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο. Αναμενόμενη έναρξη του έργου αποτελεί η 20η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις διατυπώσεις των αρμοδίων υπαλλήλων της Γ.Γ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α.

4) Η σύναψη μνημονίου συνεργασίας με Ο.Α.Κ. και η έναρξη μελετών κόστους 248.000 ευρώ. Εν προκειμένω οι μελέτες αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Κ. Χανίων, καθώς επίσης και την εξ’ ολοκλήρου συντήρηση – αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού-μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού του κολυμβητηρίου.

 

Σας καταθέτουμε επίσης το πλαίσιο των αναλυτικών ενεργειών μας, που αφορούν εργασίες και προμήθειες ανά αθλητική εγκατάσταση:

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

1) Είναι σε εφαρμογή η προγραμματική σύμβαση με την περιφερειακή ενότητα Χανίων δαπάνης 126.000 ευρώ, για προμήθειες: α)στρώματος επί κοντώ, β)ηλεκτρονικού πίνακος καλαθοσφαίρισης, γ)εργασιών συντήρησης παρκέ και δ)αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων κλειστού γυμναστηρίου.

2) Έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές και βαφές κερκίδων των ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης μετά επιμελημένης τοποθέτησης ογδόντα (80) καθισμάτων, καθώς και προμήθεια δύο νέων «μπασκετών».

3) Κατασκευή-τοποθέτηση νέας μεταλλικής θύρας επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, συνοδεία νέας πινακίδος μετά φωτισμού, καθώς και κατασκευή της μεταλλικής θύρας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

4) Εφαρμογή γενικής συντήρησης και βαφές τσιμεντένιων κολώνων μετά κορνιζών της περιφερειακής περίφραξης του -σταδίου- επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη.

5) Πλήρη συντήρηση μετά των αναγκαίων στοιχείων αντικατάστασης για την αποτελεσματική λειτουργία του ηλεκτρικού σταθμού και

6) Επίκειται η τοποθέτηση αισθητήρων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έργο χρηματοδοτούμενο από την περιφερειακή ενότητα Χανίων ύψους περίπου 450.000 ευρώ.

 

Β. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

1) Έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η τοποθέτηση δύο (2) αλεξικέραυνων.

2) Η προμήθεια τερμάτων υδατοσφαίρισης και χρονονομέτρων.

3) Η δαπάνη-προμήθεια τεσσάρων (4) πυλώνων μετά του αναγκαίου φωτισμού για την κολυμβητική δεξαμενή των 50μ.

4) Προμήθεια δεκαπέντε (15) πλακών αφής.

5) Η αγορά μηχανικής αντλίας.

6) Εργασίες-επισκευές μόνωσης και βαφές όλων των εσωτερικών χώρων του εν λόγω κέντρου και

7) Αντικατάσταση πολυκαρμπονικών.

 

Γ. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

1) Συντήρηση των ξύλινων, μεταλλικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πήλινου στόχου.

2) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.

3) Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων σταθερού στόχου στο 80%, που αφορά 3.000 m2 

4) Συντήρηση – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και

5) Διαμόρφωση γηπέδου τοξοβολίας ολυμπιακών διαστάσεων 70μ. Για την ολοκλήρωση του προαναφερομένου γηπέδου υπολείπονται οι τοποθετήσεις των σκιάστρων στους βατήρες, επί της γραμμής βολής, καθώς και κάποιες μικρές, αλλά αναγκαίες, χωματουργικές παρεμβάσεις.

 

Δ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

1) Έχουν ολοκληρωθεί οι μονώσεις οροφών και κλιμακοστασίων και

2) Έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση – επαναλειτουργία δύο (2) θερμαντικών θαλάμων (σάουνες).

 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Έχουν διοργανωθεί επίσης δραστηριότητες όπως:

1) Ο φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης «εις μνήμη Θοδωρή Παπαγρηγοράκη».

2) Διενέργεια αιμοδοσίας και

3) Πραγματοποιήθηκε  τηλεδιάσκεψης με εξειδικευμένη εισηγήτρια, προκειμένου να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης των αθλητών επί περιόδου της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι, τα προαναφερόμενα έργα αποτελούν ζητήματα ουσιαστικής και μείζονος σημασίας, αλλά και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των καθημερινών και λειτουργικών αναγκών τού οικείου Ε.Α.Κ.

Related Posts

EU GDPR: We use cookies to give you the best online experience. By agreeing to this, you agree to the use of your data.